Wij trachten altijd een boom zodanig te verzorgen zodat u er jarenlang plezier aan beleeft. Zo behoort het kandelaberen (= sterk inkorten van de takken, verglijkend met een kandelaar voor kaarsen) van bomen niet tot ons takenpakket.
Dergelijke handelingen kunnen misschien een oplossing bieden op kort termijn (meer zonlicht), maar op lange termijn kan dit nefast zijn voor uw boom. Een boom tracht altijd terug te keren naar zijn oorspronkelijk vorm waardoor deze om de 4 à 5 jaar opnieuw gesnoeid dient te worden (kostenbesparend).
Tevens kan door deze handelingen wortels gaan afsterven waardoor er allerlei schadelijke schimmels kunnen vestigen aan de wortels / stam. Contacteer ons gerust indien u meer info wenst.

Verzorgen van bomen

De aanpak van Tree 4 Life gaat uit van een zorgvuldige behandeling en met respect voor iedere boom:

  • Het verwijderen van dood hout en beschadigde takken
  • Het lichten van zwaar belaste takken met eventuele een toepassing van een dynamische kroonverankering ( dmv. van speciale koorden worden onstabiele takken ondersteund. Hierbij wordt het "koord" niet strak aangespannen zodat het verankerde tak niet slap wordt, is vergelijkend met een menselijke arm die langer dan 6 weken in gips ligt)
  • Vakkundig snoeien (tot 20 % van de totale bladmassa)
  • Toepassen van bodemverbetering
  • Verwijderen van processierups

Het vellen van bomen

Helaas kan het zijn dat uw boom toch dient te worden geveld. Het vellen van bomen kan op verschillende wijze gebeuren, waarbij alle veiligheidsregels in acht worden genomen.

  • Het omzagen van de boom vanaf grondniveau,
  • Klimmend afbreken van de boom met eventueel opvangwerk.Met behulp van een speciaal remsysteem en opvangtouwen worden takken en stamstukken opgevangen. 
  • Afbreken van de boom door middel van hoogtewerker. Dit wordt voornamelijk gedaan indien de boom niet voldoende veilig is om te beklimmen

Vergunningen

Let op dat voor het vellen van een boom mogelijk een Stedenbouwkundige Vergunning moet worden aangevraagd! Zo kan het zijn dat stedenbouwkundig gezien er geen vergunning dient te worden aangevraagd (15 meter rondom vergunde woning) maar dat de gemeente zelf een aparte regelgeving hierover heeft. Op het gemeentehuis zal men u met plezier u hierover inlichten.

Wenst u verdere inlichtingen over boomverzorging? Of wilt u gebruik maken van onze diensten?
Gelieve onderstaand formulier in te vullen of contacteer ons telefonisch op +32 473 57 40 26.